خانه

مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آنها استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است. در مدارس هوشمند دانش آموزان با تفکر مستقل و ابراز خلاقیت توانمندی خود را به کار می گیرند و فضای حاکم موجب به کار گیری توانمندی های مربیان،معلمان و اولیا برای تقویت آموزش و پرورش می شود و به طور کلی محیط مدرسه مشوق یادگیری و باعث ایجاد انگیزه و رغبت در مجموعه خواهد شد.

شعب

شرکت نوآوران آموزش سایاهوش دارای ۴۰۰ نمایندگی در سراسر کشور می باشد.

کیفیت در محصولات و خدمات رمز موفقیت ماست.

سیستم جامع هوشمند سازی دانشگاه

سایاهوش اولین ارائه دهنده سیستم جامع مدیریت و هوشمند سازی دانشگاه های کشور

پیش به سوی دنیای هوشمند

مدیران شرکت سایاهوش

اخبار شرکت

جلسه کاری مدیرعامل شرکت با نمایندگان محترم استان خراسان رضوی در شهر مشهد

اسفند ۱۳۹۷

جلسه آموزشی ویژه نمایندگان استان تهران

اسفند ۱۳۹۷